Kiścień

Ciężarek kiścienia; znaleziony na Kijowszczyźnie w końcu XIX wieku. Pochodzi ze zbiorów J. Choynowskiego Ciężarek w formie wydłużonej i spłaszczonej gruszki, z otworem do rzemienia na górze; na dole niewielki guzek z otworkiem. Odlewany korpus wykonany z brązu, środek wypełniony ołowiem. Na obu powierzchniach zdobienie wykonane techniką niello, polegającą na wypełnieniu wyrytego uprzednio wzoru pastą […]

Czytaj Dalej

Kiścień

Ciężarek kiścienia; znaleziony na Kijowszczyźnie w końcu XIX wieku. Pochodzi ze zbiorów J. Choynowskiego Ciężarek w formie wydłużonej i spłaszczonej gruszki, z otworem do rzemienia na górze; na dole niewielki guzek z otworkiem. Odlewany korpus wykonany z brązu, środek wypełniony ołowiem. Na obu powierzchniach zdobienie wykonane techniką niello, polegającą na wypełnieniu wyrytego uprzednio wzoru pastą […]

Czytaj Dalej

Zamek lontowy

Wynalezienie w początkach XV wieku lontowego zamka do ręcznej broni palnej stanowiło znaczny postęp technologiczny i przyczyniło się do zwielokrotnienia efektywności ówczesnych puszek i hakownic. Dotychczas, strzelec więcej uwagi poświęcał na właściwe odpalenie ładunku, co polegało na ręcznym przytknięciu do otworu zapałowego – umieszczonego na grzbiecie lufy, rozżarzonego pręta lub lontu, wobec czego trudno było […]

Czytaj Dalej

Miecz, druga połowa XV – pocz. XVI wieku

Zabytek wydobyty z ziemi, pokryty na całej powierzchni licznymi wżerami pokorozyjnymi, pozbawiony okładziny trzonu. Miejsce znalezienia nieznane Głownia prosta, obosieczna, zaopatrzona w wąskie zbrocze ciągnące się do około połowy długości i przechodzące następnie w wyraźną grań (głownia romboidalna w przekroju) inkrustowaną mosiężnym drucikiem. Krawędzie tnące na całej długości równomiernie zbiegają się w kierunku wydatnego sztychu […]

Czytaj Dalej

Kapalin, XV wiek

Wykuty z jednego kęsa stali. Dzwon owalny, lekko rozszerzający się ku górze, ze szczytem ostro zbiegającym się ku środkowi i przechodzącym w wydatny grzebień. Z dzwonu wyprowadzone szerokie rondo o zawalcowanych (zaoblonych) krawędziach. Dookoła ronda, tuż przy dzwonie, 15 nitów z końcami zaklepanymi od spodu na okrągłych podkładkach z blachy. Wierzchołek grzebienia uszkodzony na długości […]

Czytaj Dalej

Miecz z XIII wieku (?); miejsce znalezienia nieznane

Obiekt wykopaliskowy, skorodowany, brak znacznej części głowni Miecz o głowni obosiecznej, zbrocze szerokie, obustronne, bardzo krótkie, przy czym początek bierze już na trzpieniu. Od końca zbrocza głownia w przekroju soczewkowata. Jelec prosty, krótki i wąski, w przekroju prostokątny. Trzon płaski, krótki, zwężający się przy głowicy. Głowica dyskoidalna, stożkowata patrząc od strony ostrza, osadzona na trzpieniu […]

Czytaj Dalej

Miecz z XIV wieku; miejsce znalezienia nieznane

Obiekt wykopaliskowy, bardzo silnie skorodowany, koniec głowni ułamany (względnie zjedzony przez korozję) Miecz o głowni obosiecznej, zwężającej się symetrycznie w kierunku sztychu, z pojedynczym zbroczem sięgającym pierwotnie zapewne 2/3 długości głowni. Jelec prosty krzyżowy, w przekroju prostokątny, z nieznacznie rozszerzonymi końcami. Trzon płaski, zwężający się symetrycznie ku głowicy. Głowica dyskoidalna, bardzo masywna, ciężka, utrzymywana na […]

Czytaj Dalej

Miecz z XIII/XIV wieku; znaleziony w m. Przydatki pow. Sztum,

Obiekt wykopaliskowy, znaleziony w 1926 roku (znalezisko przypadkowe), bardzo silnie skorodowany, końcówka sztychu ułamana Miecz o głowni obosiecznej, zwężającej się symetrycznie w kierunku sztychu, z pojedynczym zbroczem sięgającym 2/3 długości głowni. Jelec prosty krzyżowy, w przekroju owalny, z rozszerzonymi końcami. Trzon płaski, zwężający się ku głowicy. Głowica masywna, w formie dwóch ściętych stożków złączonych podstawami; […]

Czytaj Dalej

Miecz z II poł. XIV wieku; miejsce znalezienia nieznane

Miecz z II poł. XIV wieku; miejsce znalezienia nieznane Obiekt wykopaliskowy, mocno skorodowany Miecz o głowni obosiecznej, smukłej i krawędziach symetrycznie zwężających się w kierunku wydatnego sztychu. Głownia pozbawiona zbrocza, w przekroju sześcioboczna w części górnej i czworoboczna u dołu. Jelec krzyżowy, w przekroju prostokątny, o końcach ramion lekko nachylonych ku głowni. Trzon długi (półtoraręczny), […]

Czytaj Dalej

Miecz z XII/XIII wieku; znaleziony w okolicach Nowego Dworu Gdańskiego

Obiekt wykopaliskowy, skorodowany Miecz o głowni obosiecznej, szerokiej, lekko zwężającej się przy samej nasadzie. Zbrocze obustronne, ciągnie się na ¾ długości głowni, przy czym początek bierze już na trzpieniu; krawędzie tnące symetrycznie zbiegające się w kierunku dobrze wyodrębnionego sztychu. Jelec prosty, w przekroju kolisty, zwężający się w kierunku końców ramion. Trzon płaski, bardzo krótki i […]

Czytaj Dalej
Skip to content