Nowa siedziba Muzeum Wojska Polskiego w Cytadeli Warszawskiej

Dyrektor Muzeum Wojska Polskiego

Bogusław Pacek

sekretariat@muzeumwp.pl

tel. + 48 22 629 52 72, 261 878 056
faks + 48 261 878 047

Zastępca Dyrektora ds. Budowy Oddziału MWP z siedzibą w Ossowie

Paweł Żurkowski

sekretariat@muzeumwp.pl

tel. + 48 22 629 52 72, 261 878 056
faks + 48 261 878 047

Zastępca dyrektora ds. programowych i edukacji

Witold Głębowicz

sekretariat@muzeumwp.pl

tel. + 48 22 629 52 71 (72), 261 878 056
faks + 48 261 878 047

Zastępca dyrektora ds. administracyjnych i organizacyjnych

Grzegorz Pszczel

sekretariat@muzeumwp.pl

tel. + 48 22 629 52 71 (72), 261 878 056
faks + 48 261 878 047

Zastępca dyrektora ds. budowy nowej siedziby MWP

Dariusz Matlak

dmatlak@muzeumwp.pl

tel. + 48 261 877 418
faks + 48 261 878 049

Biuro do Spraw Budowy Nowej Siedziby MWP

mbozylewicz@muzeumwp.pl

tel. + 48 22 629 52 71 (72) wew. 124, +48 261 878 053
faks + 48 261 878 049

Główna Księgowa

Agnieszka Pycak

tel. + 48 22 629 52 71 (72) wew. 109, +48 261 878 044
faks + 48 261 878 049

Dział Kadr

Kierownik: Ewa Borawska

kadry@muzeumwp.pl

tel. + 48 22 629 52 71 (72) wew. 113

tel. +48 261 878 045

Rzecznik Prasowy, Kierownik Sekretariatu

Tomasz Szumański

tszumanski@muzeumwp.pl

tel. kom. + 48 721 410 260

Dział Promocji i Wydawnictw

Kierownik: Magdalena Kamińska

mkaminska@muzeumwp.pl

promocja@muzeumwp.pl

tel. + 48 22 629 52 71 (72) wew. 422

Główny Inwentaryzator:

Alina Jurkiewicz – Zejdowska

ajurkiewicz-zejdowska@muzeumwp.pl

tel. + 48 22 629 52 71 (72) wew. 427

Dział Inwentarzy

tel. + 48 22 629 52 71 (72) wew. 426

Dział Pozyskiwania Zbiorów

pozyskiwanie@muzeumwp.pl

tel. +48 261 879 635  wew. 123

Główny Konserwator

Maciej Ciunowicz

mciunowicz@muzeumwp.pl

tel. +48 261 879 635 wew. 132

Dział Wystaw

Kurator: Aleksandra Bukowska

dzialwystaw@muzeumwp.pl

Rezerwacje wycieczek i lekcji muzealnych

tel. + 48 261 877 014

Dział Zbiorów Głównych

Kurator: Izabela Prokopczuk-Runowska

tel.  +48 261 879 635   wew. 117

Dział Zbiorów Specjalnych

Kurator: Andrzej Cichal

acichal@muzeumwp.pl

tel.+48 261 879 635  wew. 115

Ikonografia

tel. +48 261 879 635   wew. 145

Dział Historii Wojskowości

Kurator: Mariusz Skotnicki

tel. +48 261 879 635   wew. 125

Archiwum

Adiunkt: Krzysztof Gutowski

tel. +48 261 879 635  wew. 124

Biblioteka

Kierownik: Sławomir Kowalski

biblioteka@muzeumwp.pl

tel. +48 261 879 635  wew. 121

Dział Administracji

Kierownik: Mariusz Goławski

mgolawski@muzeumwp.pl

tel. 261-878-058

Dział Ochrony i Obrony Cywilnej

Kierownik: Jarosław Borkowski

tel. + 48 22 629 52 71 (72) wew. 431

 

Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej

Oddział Muzeum Wojska Polskiego

Kierownik Oddziału: Jakub Wojewoda

jwojewoda@muzeumwp.pl

tel. + 48 22 842 66 11

 

Muzeum Katyńskie

Oddział Martyrologiczny Muzeum Wojska Polskiego

Kierownik Oddziału: Sebastian Karwat

muzeumkatynskie@muzeumkatynskie.pl

tel. + 48 261 878 342

faks + 48 261 877 231

 

Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu

Oddział Muzeum Wojska Polskiego

Szef Oddziału: ppłk Tomasz Ogrodniczuk

sekretariat@mbpanc.pl

tel. + 48 261 575 166

faks + 48 261 575 166

Skip to content