Nowa siedziba Muzeum Wojska Polskiego w Cytadeli Warszawskiej

Dyrektor Muzeum Wojska Polskiego

prof. dr hab. Bogusław Pacek

sekretariat@muzeumwp.pl

tel. + 48 22 629 52 71, 261 878 056, wew 106
faks 261 878 047

 

Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjnych

Paweł Żurkowski

pzurkowski@muzeumwp.pl

tel. + 48 22 629 52 71, 261 878 056, wew 105

 

Zastępca Dyrektora ds. Programowych

Witold Głębowicz

wglebowicz@muzeumwp.pl

tel. + 48 22 629 52 71, 261 878 056, wew 104

 

Zastępca Dyrektora ds. Edukacji, Wydarzeń i Promocji

Magdalena Rochnowska

mrochnowska@muzeumwp.pl

tel. + 48 22 629 52 71, 261 878 056

 

Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji

Dariusz Matlak

dmatlak@muzeumwp.pl

tel. 261 877 418
faks 261 878 049

Biuro ds. Inwestycji MWP

tel. + 48 22 629 52 71, 261 878 053
faks 261 878 049

 

Główny Księgowy

Agnieszka Pycak

apycak@muzeumwp.pl

tel. + 48 22 629 52 71 wew. 109, 261 878 044

 

Dział Kadr

Kierownik: Ewa Borawska

kadry@muzeumwp.pl

tel. + 48 22 629 52 71 wew. 113

tel. 261 878 045

 

Dział Promocji i Marketingu

Kierownik: Piotr Gawron

pgawron@muzeumwp.pl

promocja@muzeumwp.pl

tel. 261 878 063

 

Dział Organizacji Wydarzeń Historyczno-Patriotycznych

Kierownik: Michał Olton

molton@muzeumwp.pl

tel. + 48 22 629 52 71 wew. 422

 

Główny Inwentaryzator:

Alina Jurkiewicz – Zejdowska

ajurkiewicz-zejdowska@muzeumwp.pl

tel. + 48 22 629 52 71 wew. 427

 

Dział Inwentarzy

tel. + 48 22 629 52 71 wew. 426

Pozyskiwanie Zbiorów

pozyskiwanie@muzeumwp.pl

tel. 261 879 635  wew. 123

 

Główny Konserwator

Maciej Ciunowicz

mciunowicz@muzeumwp.pl

tel. 261 879 635 wew. 132

 

Dział Edukacji

Kierownik: Artur Matulaniec

amatulaniec@muzeumwp.pl

 

Dział Obsługi Publiczności

Kierownik: Aleksandra Bukowska

abukowska@muzeumwp.pl

Rezerwacje wycieczek i lekcji muzealnych

tel. 261 877 014

 

Dział Zbiorów Głównych

Kurator: Izabela Prokopczuk-Runowska

irunowska@muzeumwp.pl

tel.  261 879 635   wew. 117

 

Dział Zbiorów Specjalnych

Kurator: Andrzej Cichal

acichal@muzeumwp.pl

tel. 261 879 635  wew. 115

Ikonografia

tel. 261 879 635   wew. 145

 

Dział Historyczno-Wydawniczy

Kierownik: Mariusz Skotnicki

mskotnicki@muzeumwp.pl

tel. 261 879 635   wew. 125

 

Archiwum

Kierownik: Krzysztof Gutowski

kgutowski@muzeumwp.pl

tel. 261 879 635  wew. 124

 

Biblioteka

Kierownik: Sławomir Kowalski

biblioteka@muzeumwp.pl

tel. 261 879 635  wew. 121

 

Centrum Administracji i Ochrony

Kierownik: Piotr Nitka

pnitka@muzeumwp.pl

tel. 261 878 058

 

Dział Administracji

Kierownik: Mariusz Goławski

mgolawski@muzeumwp.pl

 

Dział Ochrony

Kierownik: Jarosław Borkowski

jborkowski@muzeumwp.pl

tel. + 48 22 629 52 71 wew. 431

 

Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej

Oddział Muzeum Wojska Polskiego

Kierownik Oddziału: Jakub Wojewoda

jwojewoda@muzeumwp.pl

tel. + 48 22 842 66 11

 

Muzeum Katyńskie

Oddział Martyrologiczny Muzeum Wojska Polskiego

Kierownik Oddziału: Sebastian Karwat

muzeumkatynskie@muzeumkatynskie.pl

tel. 261 878 342

faks 261 877 231

 

Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu

Oddział Muzeum Wojska Polskiego

Szef Oddziału: ppłk Tomasz Ogrodniczuk

sekretariat@mbpanc.pl

tel. 261 575 166

faks 261 575 166

Skip to content