Gala finałowa 29. Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego oraz 17. Olimpiady Przedmiotowej im. mjr. Marka Gajewskiego

6 czerwca w siedzibie Muzeum Wojska Polskiego w Cytadeli Warszawskiej odbyła się gala finałowa 29. Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego oraz 17. Olimpiady Przedmiotowej im. mjr. Marka Gajewskiego pt. „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768–1864. Od Konfederacji Barskiej do Powstania Styczniowego. Za Wolność Waszą i naszą”.
Tematyka olimpiady oscylowała wokół zrywów narodowościowych końca XVIII i XIX w. Co roku w olimpiadzie startuje ponad 3 tys. uczniów Liceów. Aż 50 uczestników otrzymało tytuł laureatów osiągając wynik ponad 70% poprawnych odpowiedzi. Zwycięzcą olimpiady został Marceli Adamczyk z Gdyni pasjonat historii wojen napoleońskich i zrywów niepodległościowych, drugi na podium stanął zwycięzca ubiegłorocznej edycji olimpiady Konrad Bondarewicz.
Nagrody laureatom wręczali m.in. Wioletta Krzyżanowska Mazowiecka Kurator Oświaty, Michał Wiater Zastępca Dyrektora Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa w MON, Magdalena Rochnowska Zastępca Dyrektora Muzeum Wojska Polskiego.
Organizatorami największej olimpiady i konkursu wiedzy o orężu w Polsce odbywającym się od 29 lat są: Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy udziale Muzeum Wojska Polskiego oraz honorowych patronów: Stowarzyszenie – Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari, Porozumienie Organizacji Kombatanckich z Płocka. Krajowym Koordynatorem Konkursu jest Mazowiecki Kurator Oświaty.
Fot. A. Uriasz / MWP
Skip to content