XVII Ogólnopolska Olimpiada Historyczna – w naszym Muzeum

5 czerwca w naszym Muzeum trwały zmagania naukowe uczestników XVII Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej pt. „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768–1864. Od Konfederacji Barskiej do Powstania Styczniowego. Za Wolność Waszą i naszą”.
Uczniowie startowali w dwóch kategoriach odbywających się na terenie Muzeum Wojska Polskiego: „Broń i Barwa” oraz „Eksponat” . Zabytki prezentowane w Muzeum Wojska Polskiego posłużyły za punkty odniesienia do zadawanych pytań przez komisje egzaminacyjne. Członkami komisji byli nierzadko dawni laureaci olimpiady, którzy związali swoją ścieżkę życiową z przekazywaniem wiedzy historycznej.
Co roku w zawodach bierze udział ponad trzy tysiące uczniów. Zawody rozgrywane są w trzech etapach od października do czerwca, a ich zwieńczeniem są dwuczęściowe zawody finałowe. W części pierwszej zawodów finałowych laureaci uzyskują zwolnienie z egzaminu maturalnego z historii z części pisemnej i ustnej. Drugiej części zawodów finałowych towarzyszą atrakcje dla uczestników i ich opiekunów.
Finaliści uzyskują tytuł laureata Olimpiady i otrzymują cenne nagrody.
Fot. T. Budzyński / MWP
Skip to content