Przekazanie do zbiorów muzeum odznaczeń pamiątkowych Delegatury Departamentu Kontroli

W dniu wczorajszym w Muzeum Wojska Polskiego (dalej MWP) w Warszawskiej Cytadeli miało miejsce uroczyste przekazanie odznaki pamiątkowej Delegatury Departamentu Kontroli w Warszawie.

Szef Delegatury Departamentu Kontroli w Warszawie pan Mirosław Kiezik przekazał do zbiorów MWP odznakę pamiątkową Delegatury Departamentu Kontroli w Warszawie, legitymację (blankiet) do odznaki pamiątkowej Delegatury Departamentu Kontroli w Warszawie, odznakę rozpoznawczą Delegatury Departamentu Kontroli w Warszawie na mundur wyjściowy oraz odznakę rozpoznawczą Delegatury Departamentu Kontroli w Warszawie na mundur polowy.

Fot. A. Uriasz / MWP

Skip to content