„Ferie z Wojskiem Polskim” – Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej. 22-26 stycznia 2024 r.

Podczas ferii zimowych w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej odbywać się będą prezentacje oraz spotkania informacyjno-promocyjne z żołnierzami i weteranami z różnych rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej a także z autorami publikacji opisujących historię WP. Spotkania te w formie wykładów i prelekcji z prezentacjami multimedialnymi mają na celu zapoznać dzieci i młodzież z charakterem i specyfiką […]

Czytaj Dalej
Skip to content