Likwidacja Wojskowych Służb Informacyjnych.

Likwidacja Wojskowych Służb Informacyjnych.

Czytaj Dalej

W Polsce po raz pierwszy obchodzono święto państwowe: Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

W Polsce po raz pierwszy obchodzono święto państwowe: Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

Czytaj Dalej

Polskę opuściły ostatnie bojowe jednostki wojsk rosyjskich.

Polskę opuściły ostatnie bojowe jednostki wojsk rosyjskich.

Czytaj Dalej

Sejm RP przyjął ustawę o rozwiązaniu Urzędu Ochrony Państwa i powołaniu w jego miejsce Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu.

Sejm RP przyjął ustawę o rozwiązaniu Urzędu Ochrony Państwa i powołaniu w jego miejsce Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu.

Czytaj Dalej

Rozpoczęła działalność Służba Wywiadu Wojskowego i Służba Kontrwywiadu Wojskowego.

Rozpoczęła działalność Służba Wywiadu Wojskowego i Służba Kontrwywiadu Wojskowego.

Czytaj Dalej

Z Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej sformowano jednostkę wojskową „Agat”. Jest to jednostka szturmowa przeznaczona do akcji bezpośrednich i na tyłach nieprzyjaciela. Podporządkowano ją Dowództwu Wojsk Specjalnych RP.

Z Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej sformowano jednostkę wojskową „Agat”. Jest to jednostka szturmowa przeznaczona do akcji bezpośrednich i na tyłach nieprzyjaciela. Podporządkowano ją Dowództwu Wojsk Specjalnych RP.

Czytaj Dalej

Wycofano ze służby trałowiec bazowy ORP "Dzik".

Wycofano ze służby trałowiec bazowy ORP „Dzik”.

Czytaj Dalej

Powrót do ojczyzny: urna z prochami gen. Kazimierza Sosnkowskiego sprowadzona do Polski z Kanady

Do kraju została uroczyście sprowadzona z Kanady urna z prochami gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego – Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych w l. 1943-1944.

Czytaj Dalej

W miejsce Urzędu Ochrony Państwa utworzono Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencję Wywiadu.

W miejsce Urzędu Ochrony Państwa utworzono Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencję Wywiadu.

Czytaj Dalej

Na wojskowym lotnisku w Krzesinach wylądowały dwa pierwsze myśliwce typu F-16. Do 2008 r. Polska zakupiła 48 maszyn tego typu.

Na wojskowym lotnisku w Krzesinach wylądowały dwa pierwsze myśliwce typu F-16. Do 2008 r. Polska zakupiła 48 maszyn tego typu.

Czytaj Dalej
Skip to content