Rozpoczęła działalność Służba Wywiadu Wojskowego i Służba Kontrwywiadu Wojskowego.

Rozpoczęła działalność Służba Wywiadu Wojskowego i Służba Kontrwywiadu Wojskowego.

Skip to content