Obchody Święta Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Na terenie Muzeum Wojska Polskiego w Cytadeli Warszawskiej odbyły się obchody Święta Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych (dalej – DG RSZ) jest dowództwem połączonym odpowiedzialnym za sprawowanie komendy nad jednostkami wojskowymi różnych rodzajów sił zbrojnych. Obejmuje dowodzenie Wojskami Lądowymi, Siłami Powietrznymi, Marynarką Wojenną i Wojskami Specjalnymi w czasie pokoju i kryzysów oraz pozostałymi jednostkami w czasie wojny. W kompetencji Dowództwa DG RSZ leży szkolenie dowództw i sztabów, wojsk, rezerw osobowych oraz kształcenie zawodowe. Misją dowództwa jest przygotowanie sił i środków Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej do obrony granic oraz niepodległości państwa, zapewnienie bezpieczeństwa obywateli oraz wsparcie międzynarodowego pokoju w ramach zobowiązań sojuszniczych.
Na czele Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych stoi generał broni Marek Sokołowski.
Święto DG RSZ obchodzone jest 21 czerwca a w tym roku przypada 10-ta rocznica powstania Dowództwa.
Święto Dowództwa Generalnego zostało ustanowione na 21 czerwca decyzją z 27 października 2014 roku. Data nawiązuje do terminu podpisania przez Prezydenta RP ustawy z 21 czerwca 2013 roku. Dokument dotyczył zmiany ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz szeregu innych ustaw, w ramach procesu reformy systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP. Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych powstało natomiast 1 stycznia 2014 roku.

Dziękujemy za Waszą służbę!
Fot. A. Uriasz / MWP

Skip to content