Wizyta na terenie budowy Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 w Ossowie

5 czerwca Pan Minister Stanisław Wziątek Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej wraz z Panem prof. Wojciechem Balem Dyrektorem Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa w MON wizytowali teren budowy Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 w Ossowie (jednego z oddziałów Muzeum Wojska Polskiego, dalej MWP).
W spotkaniu uczestniczyli Pan prof. Bogusław Pacek Dyrektor Muzeum Wojska Polskiego, Pan Marcin Horyń Prezes Agencji Mienia Wojskowego, płk Krzysztof Osowicki Szef Stołecznego Zarządu Infrastruktury, Pan Andrzej Kalinowski Prezes AMW Sinevia Sp. z o.o. oraz Pan Czesław Bielecki Główny Projektant, a także zespół najważniejszych osób zaangażowanych w realizację inwestycji.
Po przedstawieniu stanu zaawansowania projektu przez Pana Roberta Wojtasia, Pełnomocnika Dyrektora MWP ds. Budowy Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 zebrani udali się na teren budowy w celu oceny postępu prac.
fot. Arek Uriasz.
Skip to content