Zygmunt II August jako wielki książę litewski zawarł w Wilnie pakt z ostatnim wielkim mistrzem Zakonu Kawalerów Mieczowych Gotardem Kettlerem. Na jego mocy litewski władca objął protektorat nad Inflantami. Rękojmią tego porozumienia było oddanie załogom l

Zygmunt II August jako wielki książę litewski zawarł w Wilnie pakt z ostatnim wielkim mistrzem Zakonu Kawalerów Mieczowych Gotardem Kettlerem. Na jego mocy litewski władca objął protektorat nad Inflantami. Rękojmią tego porozumienia było oddanie załogom litewskim kilku zamków inflanckich. 2 lata później zawarto w Wilnie kolejne porozumienie, likwidujące państwo zakonne w Inflantach i włączające jego ziemię jako lenno do Polski i Litwy.

Skip to content