Zwycięstwo Przemysła Ottokara II: Bitwa pod Kroissenbrun Decyduje o Losie Styrii z Udziałem Wojsk Polskich

Bitwa pod Kroissenbrun. Starli się w niej król Czech Przemysł Ottokar II i król Węgier Bela IV. Czesi odnieśli zwycięstwo i dzięki niemu zdobyli Styrię. W bitwie po obu stronach walczyli też Polacy, m.in. wojska księcia krakowskiego Bolesława V Wstydliwego, który wspierał Węgrów oraz księcia opolskiego Władysława i księcia wrocławskiego Henryka III stojących po stronie Czechów.

Skip to content