Zwycięska bitwa pod Ochmatowem, stoczona przez wojska Rzeczypospolitej z oddziałami tatarskimi podążającymi na wyprawę łupieżczą. Siłami koronnymi dowodzili hetman wielki koronny Stanisław Koniecpolski i książę Jeremi Wiśniowiecki. Wyprawie tatarskiej prz

Zwycięska bitwa pod Ochmatowem, stoczona przez wojska Rzeczypospolitej z oddziałami tatarskimi podążającymi na wyprawę łupieżczą. Siłami koronnymi dowodzili hetman wielki koronny Stanisław Koniecpolski i książę Jeremi Wiśniowiecki. Wyprawie tatarskiej przewodził Tuhaj-bej, będący ważnym dygnitarzem Chanatu Krymskiego.

Skip to content