Zwinięcie oblężenia Krakowa przez wojska arcyksięcia Maksymiliana, pretendenta do tronu polskiego po śmierci króla Stefana Batorego. Obroną miasta dowodził hetman wielki koronny Jan Zamojski, zwolenik drugiego kandydata do korony, królewicza Zygmunta Wazy

Zwinięcie oblężenia Krakowa przez wojska arcyksięcia Maksymiliana, pretendenta do tronu polskiego po śmierci króla Stefana Batorego. Obroną miasta dowodził hetman wielki koronny Jan Zamojski, zwolenik drugiego kandydata do korony, królewicza Zygmunta Wazy. Ostateczne królem Polski został Zygmynt III Waza.

Skip to content