Żołnierze 1. Dywizji Pancernej wyzwolili obóz jeniecki w Oberlangen (Stalag VI C), w którym było więzionych przez Niemców około 1800 kobiet-żołnierzy Powstania Warszawskiego.

Żołnierze 1. Dywizji Pancernej wyzwolili obóz jeniecki w Oberlangen (Stalag VI C), w którym było więzionych przez Niemców około 1800 kobiet-żołnierzy Powstania Warszawskiego.

Skip to content