Zgodnie z zawartym układem pomiędzy poszczególnymi dowódcami armii Rzeczypospolitej a Carstwa Rosyjskiego wprowadzono czasowe zawieszenie broni. Car Aleksy I Michajłowicz uznając zwycięstwa Szwecji nad Rzeczypospolitą jako bezpośrednie zagrożenie interes

Zgodnie z zawartym układem pomiędzy poszczególnymi dowódcami armii Rzeczypospolitej a Carstwa Rosyjskiego wprowadzono czasowe zawieszenie broni. Car Aleksy I Michajłowicz uznając zwycięstwa Szwecji nad Rzeczypospolitą jako bezpośrednie zagrożenie interesów Rosji, wypowiedział Szwecji wojnę, angażując się po stronie Polski w konflikcie polsko-szwedzkim. Zawieszenie broni zostało ostatecznie potwierdzone podpisaniem rozejmu w Niemieży w tymże roku.

Skip to content