Zerwanie stosunków dyplomatycznych pomiędzy rządem Rzeczpospolitej Polskiej a ZSRR. Powodem decyzji władz radzieckich było ujawnienie opinii publicznej przez rząd polski odpowiedzialności władz Związku Radzieckiego za śmierć polskich oficerów w Katyniu.

Zerwanie stosunków dyplomatycznych pomiędzy rządem Rzeczpospolitej Polskiej a ZSRR. Powodem decyzji władz radzieckich było ujawnienie opinii publicznej przez rząd polski odpowiedzialności władz Związku Radzieckiego za śmierć polskich oficerów w Katyniu.  

Skip to content