Zerwanie rokowań ze Szwedami w Lubece. Rzeczypospolita zaangażowana w wojnę ze zbuntowanymi Kozakami pod wodzą Bohdana Chmielnickiego prowadziła negocjacje ze Szwecją. Obie strony dążyły do przekształcenia obowiązującego od 1635 r. rozejmu w traktat pokoj

Zerwanie rokowań ze Szwedami w Lubece. Rzeczypospolita zaangażowana w wojnę ze zbuntowanymi Kozakami pod wodzą Bohdana Chmielnickiego prowadziła negocjacje ze Szwecją. Obie strony dążyły do przekształcenia obowiązującego od 1635 r. rozejmu w traktat pokojowy na korzystnych dla siebie warunkach. Ponieważ strony nie były skłonne do ustępstw, rokowania zostały zerwane.

Skip to content