Zawiązanie w Targowicy konfederacji generalnej koronnej przeciw reformom Konstytucji 3 Maja. Organizatorzy konfederacji wystąpili w obronie ”złotej wolności szlacheckiej" i zwrócili się o pomoc zbrojną do carycy Katarzyny II. W rzeczywistości

Zawiązanie w Targowicy konfederacji generalnej koronnej przeciw reformom Konstytucji 3 Maja. Organizatorzy konfederacji wystąpili w obronie ”złotej wolności szlacheckiej” i zwrócili się o pomoc zbrojną do carycy Katarzyny II. W rzeczywistości akt konfederacji sporządzono w Petersburgu 27 kwietnia 1792 r. w kancelarii ks. Grigorija Potiomkina. Sygnatariuszani dokumentu byli m.in. generał artylerii koronnej Stanisław Szczęsny Potocki (marszałek konfederacji), hetman wielki koronny Franciszek Ksawery Branicki, hetman polny koronny Seweryn Rzewuski oraz gen. Szymon Kossakowski.

Skip to content