Zawarto ugodę perejasławską. Syn Bohdana Chmielnickiego, Jurij pod naciskiem wysłannika carskiego zrezygnował ze znacznej części autonomii Ukrainy.

Zawarto ugodę perejasławską. Syn Bohdana Chmielnickiego, Jurij pod naciskiem wysłannika carskiego zrezygnował ze znacznej części autonomii Ukrainy.

Skip to content