Zawarcie w Grodnie unii polsko-litewskiej. Postanowienia unii mówiły o przekazaniu rządów w Wielkim Księstwie Litewskim Zygmuntowi Kiejstutowiczowi oraz potwierdzały wcześniejsze postanowienia unii horodelskiej z 1413 r. Strona polska obiecała także pomo

Zawarcie w Grodnie unii polsko-litewskiej.  Postanowienia unii mówiły o przekazaniu rządów w Wielkim Księstwie Litewskim Zygmuntowi Kiejstutowiczowi oraz potwierdzały wcześniejsze postanowienia unii horodelskiej z 1413 r. Strona polska obiecała także pomoc wojskową dla Zygmunta Kiejstutowicza prowadzącego wojnę ze Świdrygiełłą i wspierającymi go Krzyżakami.

Skip to content