Zawarcie układu w Ołomuńcu (obecnie miasto w Czechach). Książęta śląscy Bolesław opolski i Mieszko cieszyński zawarli układ o wzajemnej obronie z królem Czech Wacławem II.

Zawarcie układu w Ołomuńcu (obecnie miasto w Czechach). Książęta śląscy Bolesław opolski i Mieszko cieszyński zawarli układ o wzajemnej obronie z królem Czech Wacławem II.

Skip to content