Zawarcie układu nad Jeziorem Kurukowskim pomiędzy kozakami a hetmanem polnym koronnym Stanisławem Koniecpolskim, który zakończył powstanie Marka Żmajły.

Zawarcie układu nad Jeziorem Kurukowskim pomiędzy kozakami a hetmanem polnym koronnym Stanisławem Koniecpolskim, który zakończył powstanie Marka Żmajły.

Skip to content