Zawarcie pokoju krakowskiego między królem Polski Jadwigą a księciem płockim Siemowitem IV. Na mocy układu ks. Siemowit zrzekł się praw do korony polskiej.

Zawarcie pokoju krakowskiego między królem Polski Jadwigą a księciem płockim Siemowitem IV. Na mocy układu ks. Siemowit zrzekł się praw do korony polskiej.

Skip to content