Zawarcie dwuletniego rozejmu w Niemrzy pomiędzy Rosją a Rzeczypospolitą Obojga Narodów w toczonej od 1654 r. wojnie. Car Aleksy I zaniepokojony postępami wojsk szwedzkich, które od 1655 r. zajęły znaczne obszary podczas wojny z Rzeczypospolitą zdecydował

Zawarcie dwuletniego rozejmu w Niemży pomiędzy Rosją a Rzeczypospolitą Obojga Narodów w toczonej od 1654 r. wojnie. Car Aleksy I zaniepokojony  postępami wojsk szwedzkich, które od 1655 r. zajęły znaczne obszary podczas wojny z Rzeczypospolitą zdecydował się wstrzymać działania zbrojne przeciw Polsce.

Skip to content