Zawarcie antypolskiego przymierza pomiędzy biskupem warmińskim Mikołajem Tungenem i Zakonem Krzyżackim, a królem Węgier Maciejem Korwinem. Król Polski Kazimierz IV Jagiellończyk nie chciał uznać decyzji kapituły warmińskiej, która obrała biskupem Tungena

Zawarcie antypolskiego przymierza pomiędzy biskupem warmińskim Mikołajem Tungenem i Zakonem Krzyżackim, a królem Węgier Maciejem Korwinem. Król Polski Kazimierz IV Jagiellończyk nie chciał uznać decyzji kapituły warmińskiej, która obrała biskupem Tungena i popierał kandydaturę Wincentego Kiełbasy. Konflikt o obsadę biskupstwa warmińskiego doprowadził w następnym roku do wojny zwanej  ”wojną popią” lub ”wojną księżą”.

Skip to content