Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP sformowany został 1. Pułk Specjalny. Powstał z rozformowowanego 1. Samodzielnego Batalionu Szturmowego.

Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP sformowany został 1. Pułk Specjalny. Powstał z rozformowowanego 1. Samodzielnego Batalionu Szturmowego.

Skip to content