Założenie Szkoły Rycerskiej w Warszawie.

Zgodnie z osobistymi zobowiązaniami nowowybranego w 1764 r. króla (tzw. pacta conventa), Stanisław August założył Akademię Szlacheckiego Korpusu Jego Królewskiej Mości i Rzeczypospolitej zwaną popularnie Szkołą Rycerską. Mieściła się ona w Pałacu Kazimierzowskim (obecnie gmach na terenie kampusu głównego Uniwersytetu Warszawskiego). Szefem korpusu był sam król, ale jej pierwszym komendantem został książę Adam Kazimierz Czartoryski. Program szkoły ułożył Anglik John Linde. Zakładał on przygotowanie kadetów do przyszłej służby publicznej bądź wojskowej. W czasie pierwszych 4 lat nauki kadeci poznawali: prawo, historię, geografię, języki obce, a także szermierki, jazdę konną, tańce i muzykę. Kolejne 2 lata absolwenci Szkoły Rycerskiej przygotowywali się do służby wojskowej, pełniąc służbę w jednostkach liniowych. Do wychowanków Szkoły należeli m.in.: Tadeusz Kościuszko,  Jakub Jasiński, Józef Sowiński. Szkoła została zamknięta w grudniu 1794 r.

Skip to content