Załoga szwedzka obsadzająca miasto Parnawę w Inflantach poddała się wojskom litewskim pod dowództwem hetmana wielkiego litewskiego Jana Karola Chodkiewicza.

Załoga szwedzka obsadzająca miasto Parnawę w Inflantach poddała się wojskom litewskim pod dowództwem hetmana wielkiego litewskiego Jana Karola Chodkiewicza. 

Skip to content