Zakończyło się postępowanie karne w tzw. "procesie komandorów", prowadzonym przez Główny Zarząd Informacji w latach 1950-1952 wobec 7 oficerów Marynarki Wojennej. Najwyższy Sąd Wojskowy na podstawie sfałszowanych dowodów, wydał wyroki śmierci i

Zakończyło się postępowanie karne w tzw. „procesie komandorów”, prowadzonym przez Główny Zarząd Informacji w latach 1950-1952 wobec 7 oficerów Marynarki Wojennej. Najwyższy Sąd Wojskowy na podstawie sfałszowanych dowodów, wydał wyroki śmierci i dożywotniego więzienia na oskarżonych oficeraów, którzy służyli w Wojsku Polskim przed II wojną światową. Brali oni udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. w obronie Helu, a następnie przebywali w niemieckich oflagach. Po zakończeniu wojny zostali przyjęci do służby czynnej w formującej się MW i szybko awansowali. W momencie aresztowania zajmowali najwyższe stanowiska w Marynarce Wojennej. GZI postawił im bezpodstawne zarzuty działalności szpiegowskiej i dywersyjnej. Podczas śledztwa oskarżeni byli wielokrotnie torturowani. W 1956 r. wszyscy skazani zostali zrehabilitowani.

Skip to content