Zakończyła się wojna Jagiellonów z Moskwą. Wielki książę moskiewski Wasyl III zaprzysiągł traktat pokojowy, który sankcjonował utratę przez Litwę Siewierszczyzny w zamian za kilka pogranicznych włości.

Zakończyła się wojna Jagiellonów z Moskwą. Wielki książę moskiewski Wasyl III zaprzysiągł traktat pokojowy, który sankcjonował utratę przez Litwę Siewierszczyzny w zamian za kilka pogranicznych włości.

Skip to content