Zakończenie X Zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku.

Ostatnia zmiana PKW w Iraku liczyła około 900 osób. Główny człon kontyngentu stanowiła 12. Szczecińska Dywizja Zmechanizowana im. Bolesława Krzywoustego. Powstanie i skierowanie PKW do  Republiki Iraku związane było z zaangażowaniem Polski w działania zbrojne w tzw. drugiej wojnie w Zatoce Perskiej w 2003 r. Po rozbiciu wojsk Saddama Husajna, USA i ich sojusznicy rozpoczęli tworzenie władz okupacyjnych i podzieliły Irak na cztery strefy stabilizacyjne. 16 kwietnia 2002 r. Sekretarz Obrony USA Donald Rumsfeld ogłosił, że Polska została zaproszona przez rząd USA do udziału w operacji utrzymania porządku i stabilizacji w Iraku. 1 maja 2002 r., podczas konferencji w Londynie zaproponowano Polsce przejęcie dowodzenia i odpowiedzialności nad jedną z czterech stref. Rząd polski przyjął propozycję, a polscy żołnierze zostali skierowani do strefy środkowo-południowej, w której oprócz nich służyli żołnierze z 22 krajów. Przez iracką misję przewinęło się łącznie ponad 10 tysięcy polskich żołnierzy, z czego 22 poległo. Po 2008 r. w Iraku pozostało kilkunastu polskich oficerów, tworzących do 2011 r. Military Advisory Liaison Team – MALT (Wojskowy Zespół Doradczo-Łącznikowy).

Skip to content