Zakończenie procesu budzińskiego. Król węgierski i rzymski Zygmunt Luksemburski wydał w Budzie wyrok kończący proces pomiędzy Polską i Litwą a zakonem krzyżackim. Podkreślił w nim ważność I traktatu toruńskiego, konieczność zapewnienia swobody handlu oraz

Zakończenie procesu budzińskiego. Król węgierski i rzymski Zygmunt Luksemburski wydał w Budzie wyrok kończący proces pomiędzy Polską i Litwą a zakonem krzyżackim. Podkreślił w nim ważność I traktatu toruńskiego, konieczność zapewnienia swobody handlu oraz zwrotu przez Zakon dochodów i dóbr biskupstwa włocławskiego na Pomorzu Gdańskim. Król węgierski nakazywał też przywrócenie do władzy blokowanego przez wielkiego mistrza biskupa warmińskiego Henryka IV Vogelsanga. Wyrok był więc był korzystnym dla Polski kompromisem.

Skip to content