Zakończenie II wojny światowej w Europie.

8 maja w Berlinie, w kwaterze marsz. Gieorgija Żukowa, w obecności przedstawicieli trzech mocarstw sojuszniczych: Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Francji, niemiecki feldmarsz. Wilhelm Keitel podpisał akt bezwarunkowej kapitulacji III Rzeszy. Dzień wcześniej w Reims, w kwaterze głównej gen. Dwighta Davida Eisenhowera, kapitulację na froncie zachodnim podpisał gen. płk. Alfred Jodl. Zakończył się największy konflikt zbrojny w dziejach ludzkości, w którym zginęło 33 mln ludzi. Nie podpisano jednak żadnego układu pokojowego. Granice państw europejskich ustaliła tzw. „Wielka Trójka” na konferencji w Poczdamie w lipcu 1945 r. Skutkiem wojny był podział polityczny Europy i świata na dwa wrogie sobie obozy: komnistyczny, zdominowany przez ZSRR oraz demokratyczny, pod przywodztwem USA. Za „Żelazną Kurtyną” znalazła się również Polska. Rocznicę zakończenia II wojny światowej w ZSRR i w „bloku komunistycznym” (w Rosji do dzisiaj) obchodzono dzień później niż na Zachodzie; ze wzgędu na różnicę czasu w chwili podpisywania kapitulacji w Moskwie był już 9 maja. 

Skip to content