Zajęcie Malborka. Podczas toczącej się wojny trzynastoletniej z zakonem krzyżackim, Krzyżakom zabrakło środków na opłacenie wynajętych przez siebie żołnierzy zaciężnych. Zgodnie z wcześniejszą umową nieopłacalni żołnierze mogli odsprzedać zajmowane przez

Zajęcie Malborka. Podczas toczącej się wojny trzynastoletniej z zakonem krzyżackim, Krzyżakom zabrakło środków na opłacenie wynajętych przez siebie żołnierzy zaciężnych. Zgodnie z wcześniejszą umową nieopłacalni żołnierze mogli odsprzedać zajmowane przez siebie zamki drugiej stronie konfliktu. Polsce oraz stanom pruskim udało się po długich targach i mozolnym zbieraniu środków wykupić z ich rąk trzy krzyżackie zamki: Tczew, Iławę oraz najważniejszy – Malbork. Za bardzo wysoką sumę 190 tysięcy złotych węgierskich stolica państwa zakonnego w Prusach przeszła bez walki w ręce polskie. Po prawie 150 latach Malbork przestał być stolicą zakonu krzyżackiego. Żołnierze opuścili zamek zabierając ze sobą wielkiego mistrza Ludwika von Erlichshausena.

Skip to content