Wyprawa smoleńska.

Wielki książę moskiewski Wasyl III złamał traktat „wiecznego pokoju” podpisany cztery lata wcześniej z królem Zygmuntem I Starym i ruszył na Smoleńsk. Rozpoczęła się kolejna wojna Korony i Litwy z Moskwą. Wyprawa Wasyla III z 1512 r. zakończyła się jednak niepowodzeniem. Także rok później wojska moskiewskie zostały odparte. Dopiero w 1514 r. oddziałom księcia moskiewskiego udało się opanować twierdzę Smoleńsk.

Skip to content