Wypowiedzenie wojny Moskwie przez Stefana Batorego.

Powodem konfliktu polsko-moskiewskiego był najazd Iwana IV Groźnego na Inflanty (dzisiejsze obszary Łotwy i Estonii), o które toczono wojny z przerwami od lat 50. XVI w., kiedy po sekularyzacji Zakonu Kawalerów Mieczowych Rzeczypospolita, Dania, Szwecja i Rosja zaczęły rywalizować o ziemie dawnego zakonu. Kontrola któregokolwiek z zainteresowanych państw nad tym obszarem pozwalała na czerpaniu olbrzymich zysków z pośrednictwa w handlu zbożem oraz półproduktami roślinnymi i drzewem z obszaru północnej Rosji oraz północnowschodnich województw Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Władca Moskwy, Iwan IV Groźny wykorzystując zawirowania wewnętrzne w Polsce i na Litwie złamał warunki obowiązującego pokoju i w 1575 r. zaatakował polsko-litewskie załogi, obsadzające zamki w Inflantach. Król polski Stefan Batory, nie mogąc pozwolić na utratę tak ważnych ziem na rzecz wschodniego sąsiada, podjął działania zmierzające do przygotowania wojsk odsieczowych. Akt wypowiedzenia wojny zawiózł do Moskwy Wacław Łopaciński, którego car uwięził. Rzeczpospolita po uchwaleniu podatków na wojnę wystawiła armię w sile około 50000 ludzi oraz 70 dział przygotowując się do odzyskania Inflant.

Skip to content