Wydanie przez króla Ludwika Węgierskiego przywileju koszyckiego, podstawowego dokumentu dla dalszego rozwoju stanu szlacheckiego. Gwarantował on królowi jeden stały podatek płacony przez szlachtę, w wysokości 2 groszy od łana. W zamian za obniżenie podatk

Wydanie przez króla Ludwika Węgierskiego przywileju koszyckiego, podstawowego dokumentu dla dalszego rozwoju stanu szlacheckiego. Gwarantował on królowi jeden stały podatek płacony przez szlachtę, w wysokości 2 groszy od łana. W zamian za obniżenie podatków szlachta zgodziła się, by tron po Ludwiku objęła jedna z jego córek. Wśród innych postanowień przywileju było zniesienie obowiązku budowy przez szlachtę twierdz obronnych, zobowiązanie króla do wykupienia szlachcica z niewoli jeśli popadł w nią podczas wyprawy zagranicznej i płacenia odszkodowań za straty z tytułu wypraw poza granicami kraju.

Skip to content