Wydanie odezwy Stefana Bobrowskiego, powstańczego naczelnika Warszawy, "Do braci Litwinów". W imieniu Rządu Narodowego wzywała ona do mieszkańców terenów dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego powstania przeciw zaborcy.

Wydanie odezwy Stefana Bobrowskiego, powstańczego naczelnika Warszawy, „Do braci Litwinów”. W imieniu Rządu Narodowego wzywała ona do mieszkańców terenów dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego powstania przeciw zaborcy.

Skip to content