Wydanie drukiem "Consilium rationis bellicae" (Rada sprawy wojennej).

Praca ta stanowi najwybitniejsze dzieło polskiego piśmiennictwa wojskowego z XVI w. Jej autorem jest hetman wielki koronny Jan Tarnowski. Jako wybitny praktyk zebrał w swojej pracy wskazówki dotyczące prowadzenia działań wojennych oraz postulaty reform wojskowych. Praca hetmana Tarnowskiego traktowana była w epoce staropolskiej jako podręcznik sztuki wojennej. ”Consilium rationis bellicae” wydrukował w Tarnowie Łazarz Andrysowic, nakładem autora.

Skip to content