Wszedł do służby trałowiec bazowy ORP "Dzik". Początkowo "Dzik" był w składzie dywizjonu trałowców na Helu, ale w latach 60. XX wieku przeniesiono go do Świnoujścia i podporządkowano 12. dywizjonowi trałowców bazowych 8. Flotylli Obron

Wszedł do służby trałowiec bazowy ORP „Dzik”. Początkowo „Dzik” był w składzie dywizjonu trałowców na Helu, ale w latach 60. XX wieku przeniesiono go do Świnoujścia i podporządkowano 12. dywizjonowi trałowców bazowych 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Został skreślony ze spisu floty 1 czerwca 1990 r.

Skip to content