Wojskowe władze sowieckie rozpoczęły masowe aresztowania żołnierzy Okręgu Wileńskiego i Nowogródzkiego AK. Wśród aresztowanych znalazł się m. in. dowódca Wileńskiego Okręgu Armii Krajowej ppłk Aleksander Krzyżanowski ps. „Wilk”.

Wojskowe władze sowieckie rozpoczęły masowe aresztowania żołnierzy Okręgu Wileńskiego i Nowogródzkiego AK. Wśród aresztowanych znalazł się m. in. dowódca Wileńskiego Okręgu Armii Krajowej ppłk Aleksander Krzyżanowski ps. „Wilk”.

Skip to content