Wojska zakonu krzyżackiego dokonały najazdu na Kujawy, niszcząc Nakło. W grodzie Krzyżacy zamordowali 66 osób. W sierpniu tego samego roku król Polski Władysław I Łokietek podjął wyprawę odwetową: zaatakował Dobrzyń a następnie najechał ziemię chełmińską.

Wojska zakonu krzyżackiego dokonały najazdu na Kujawy, niszcząc Nakło. W grodzie Krzyżacy zamordowali 66 osób. W sierpniu tego samego roku król Polski Władysław I Łokietek podjął wyprawę odwetową: zaatakował Dobrzyń a następnie najechał ziemię chełmińską.

Skip to content