Wojska wielkiego mistrza Albrechta Hohenzollerna prowadzącego wojnę z królem polskim zajęły Nowe Miasto (miasteczko na ziemi chełmińskiej)

Wojska wielkiego mistrza Albrechta Hohenzollerna prowadzącego wojnę z królem polskim zajęły Nowe Miasto (miasteczko na ziemi chełmińskiej). Ośrodek był dobrze ufortyfikowany, lecz łatwo wpadł w ręce krzyżackie w wyniku zdrady członków rady miejskiej, którzy otworzyli bramy oblegającym.

Skip to content