Wojska tureckie pod wodzą Ibrahima Szejtana zakończyły nieudane oblężenie armii polskiej dowodzonej przez Jana III Sobieskiego w obozie pod Żurawnem.

Wojska tureckie pod wodzą Ibrahima Szejtana zakończyły nieudane oblężenie armii polskiej dowodzonej przez Jana III Sobieskiego w obozie pod Żurawnem.

Skip to content