Wojska powstańców krakowskich złożyły broń przy przekraczaniu granicy pruskiej.

Wojska powstańców krakowskich złożyły broń przy przekraczaniu granicy pruskiej.

Skip to content