Wojska polskie hetmana wielkiego koronnego Mikołaja Firleja, kierujące się na Królewiec, zdobyły krzyżacki zamek w Pokarminie (Brandenburgu). Wobec przewagi oblegających twierdza skapitulowała. Tego samego dnia pierwsze oddziały koronne dotarły pod Królew

Wojska polskie hetmana wielkiego koronnego Mikołaja Firleja, kierujące się na Królewiec, zdobyły krzyżacki zamek w Pokarminie (Brandenburgu). Wobec przewagi oblegających twierdza skapitulowała. Tego samego dnia pierwsze oddziały koronne dotarły pod Królewiec. Kilka dni później przystąpiono do jego oblężenia. 

Skip to content