Wojska polskie dowodzone przez Piotra Dunina i rtm. Jana Synowca zdobyły Chojnice. Był to ostatni punkt oporu zakonu krzyżackiego na Pomorzu Gdańskim w trakcie wojny trzynastoletniej.

Wojska polskie dowodzone przez Piotra Dunina i rtm. Jana Synowca zdobyły Chojnice. Był to ostatni punkt oporu zakonu krzyżackiego na Pomorzu Gdańskim w trakcie wojny trzynastoletniej.

Skip to content