Wojska polskie dowodzone przez króla Władysława II Jagiełłę zdobyły obsadzony przez załogę krzyżacką zamek w Bydgoszczy.

Wojska polskie dowodzone przez króla Władysława II Jagiełłę zdobyły obsadzony przez załogę krzyżacką zamek w Bydgoszczy.

Skip to content