Wojska polskie dowodzone przez kasztelana kamienieckiego Stanisława Rewery Potockiego zostały rozbite przez podążające na odsiecz Brodnicy wojska szwedzkie pod dowództwem feldmarsz. Hermana Wrangla.

Wojska polskie dowodzone przez kasztelana kamienieckiego Stanisława Rewery Potockiego zostały rozbite przez podążające na odsiecz Brodnicy wojska szwedzkie pod dowództwem feldmarsz. Hermana Wrangla.

Skip to content